××× پرواز تا ملکوت ×××
جهان را بلندی و پستی تویی ......... ندانم چه ای هرچه هستی تویی
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد
ﻗﻄﻌﺎً می میرد
ﭼﻪ در درﯾﺎ
ﭼﻪ در رؤﯾﺎ
چه در دروغ
ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ
چه در خوشی
چه در قدرت
چه در جهل
چه در انکار
چه در حسد
چه در بخل
چه در کینه
چه در انتقام

مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ! انسان بودن، خود به تنهایی

یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد...

[ سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 11:18 ] [ العبد ] [ ]

گر به مرد و يلی نادر دوران باشی

گر به بازوی قوی رستم دستان باشی

گر به صورت به جهان يوسف کنعان باشی

گر تو در گنج و زر و مال چو قارون باشی

گر به شهرت به جهان سام نریمان باشی 

آخر از دست اجل خسته و نالان باشی

 گر بگيری چو سکندر همه دوران را

گر به کيوان ببری کنگره ايوان را 

گر به انس و ملک و جنس دهی فرمان را

گر نشانی به در خويش دو صد دربان را

عاقبت مرگ درآيد که تو حيران باشی

گر به تن جامه ای از اطلس زیبا به تن است

گر کلاهی ز کیان داری و زرین کمر است

به جهان دل مده ای دل که جهان پر خطر است

[ چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:33 ] [ العبد ] [ ]

[ چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:11 ] [ العبد ] [ ]

[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 9:31 ] [ العبد ] [ ]

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

خداوندا عاقب همه ما را ختم به خیر بفرما

[ سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ ] [ 12:50 ] [ العبد ] [ ]
بزرگراه همت حاضر..

سمینار همت حاضر..

ورزشگاه همت حاضر..

مردانگی همت غایب..

هدف همت غایب..

غیرت همت غایب..

صداقت همت غایب..

آرمان همت غایب..

یادم رفت تیپ همت همیشه حاضر است..

کلاس تعطیل..!

[ شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 9:1 ] [ العبد ] [ ]

اکنون در منائی ، ابراهيم ، و اسماعيلت را به قربانگاه آورده ای . اسماعيل تو کيست ؟ چيست ؟ مقامت ؟ آبرويت ؟ موقعيتت ؟ شغلت ؟ پولت ؟ خانه ات ؟ املاكت ؟ ... ؟ اين را تو خود مي دانی، تو خود آن را، او را – هر چه هست و هر که هست – بايد به منا آوری و براي قربانی ، انتخاب کنی ، من فقط می توانم نشانی هايش را به تو بدهم : آنچه تو را، در راه ايمان ضعيف می کند ، آنچه تو را در " رفتن " ، به " ماندن " می خواند ، آنچه تو را ، در راه " مسئوليت " به ترديد می افکند ، آنچه تو را به خود بسته است و نگه داشته است ، آنچه دلبستگی اش نمي گذارد تا " پيام " را بشنوی ، تا حقيقت را اعتراف کنی، آنچه ترا به " فرار " می خواند. آنچه ترا به توجيه و تاويل های مصلحت جويانه می کشاند، و عشق به او ، کور و کرت مي کند؛ ابراهيمی و " ضعف اسماعيلی " ات ، ترا بازيچه ی ابليس می سازد

[ شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 8:57 ] [ العبد ] [ ]

خوی حیوانی سزاوار تو نیست ........ ترک این خو کن که انسانت کنند

[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 12:59 ] [ العبد ] [ ]

اعوذ بالله من نفسی ... پناه بر خدا از شر نفسم

 

[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 12:58 ] [ العبد ] [ ]

خداوند جبران تمام نداشتن هاست

[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 9:28 ] [ العبد ] [ ]

نگذاریم صدای دنیا....

ما را از شنیدن صدای خدا بازدارد....

[ سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 14:13 ] [ العبد ] [ ]

[ سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 14:5 ] [ العبد ] [ ]

[ سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 14:4 ] [ العبد ] [ ]

این درگه ما، درگه نومیدی نیست

[ سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 10:7 ] [ العبد ] [ ]

فکری به حال ما نکنی خار می شویم

[ سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 9:34 ] [ العبد ] [ ]

عرض کرد می خواهم داناترین مردم باشم حضرت فرمود از خدا بترس

عرض کرد می خواهم از خاصان در گاه خدا باشم حضرت فرمود شب و روز قرآن بخوان

عرض کرد می خواهم همیشه دل من روشن باشد  حضرت فرمود که مرگ را فراموش مکن

عرض کرد می خواهم همیشه در رحمت حق باشم حضرت فرمود به خلق خدا نیکی کن

عرض کرد می خواهم از دشمن به من آفتی نرسد  حضرت فرمود همیشه توکل به خدا کن

 

ادامه مطلب
[ دوشنبه ششم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 13:21 ] [ العبد ] [ ]

دیروز می رفتیم و خاکی بودیم امروز ماندیم و خاکستری شدیم ...
راستان رفتند تا راستی نرود چپ ها هم راست نرفتند...
از سیم های خار دار گذشتیم اما از زر و سیم های روزگار هرگز ...
دیروز تیپ و لشکر می زدیم. امروز مانده ایم چه تیپی بزنیم !!!
دیروز روز فدا شدن بود امروز روز فدایت شوم . . .

[ دوشنبه ششم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 11:32 ] [ العبد ] [ ]

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی،

 نگو خدا با من قهر است

او با تمام کاینات فرمان سکوت داده

 تا حرف تو را بشنود.

پس حرف دلت را بگو

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 8:41 ] [ العبد ] [ ]

اللهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود


در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است....در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 8:23 ] [ العبد ] [ ]

انسان در محضر قادر متعال نه بر اساس اعمالش

بلکه بر اساس نیتش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت

زیرا خداوند بر آنچه از دلها می گذرد واقف است.

[ دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 11:53 ] [ العبد ] [ ]

به کوچه های فقر مسکینی را دیدم با کفشهای پاره

شکر میکرد خدا را

گفتم کفش پاره شکر گزاری ندارد

گفتا یکی شکر میکرد دیدم که پا ندارد

[ چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 15:22 ] [ العبد ] [ ]

 در يکي روز عجيب، مثل هر روزِ دگر،

خسته و کوفته از کار، شدم منزل خويش.

منزلم بي غوغا، همسر و فرزندان،

چند روزي است مسافر هستند، توي يک شهر غريب.

فرصتي عالي بود،

بهرِ يک شکوة تاريخي پر درد از او . . . . . . .ادامه مطلب
[ سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:28 ] [ العبد ] [ ]

دعا کردن درخواست چیزی نیست،

وابستگی روح است

اعتراف به ضعف های شخصی روزانه است

در عبادت بهتر است با حضور قلبی و بدون کلام باشیم

تا

با کلام و بدون حضور قلبی

[ دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:21 ] [ العبد ] [ ]

هرکسی باید آرامش خود را از درون پیدا کند

آرامش واقعی نباید تحت تاثیر پیشامدهای بیرونی باشد


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه آموزنده
[ دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 13:12 ] [ العبد ] [ ]

خدایا...

به هر که دل بستم تو دلم را شکستی

عشق هر کسی را به دل گرفتم تو او را از من گرفتی

هرکجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم

و در سایه امیدی و به خاطر آرزویی برای دلم امنیتی به وجود آورم

تو یکباره همه را بر هم زدی و در طوفانهای وحشت زای حوادث رهایم کردی

تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و به هیچ چیز امیدی نداشته باشم

و هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم.

خدایا...

تو اینچنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم

و بجز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم

و جز در سایه توکل به تو آرامش و امنیت احساس نکنم

خدایا...

تو را بر همه این نعمت ها شکر می گویم

[ چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 8:18 ] [ العبد ] [ ]
آدمها به اندازه ی کمبودهایشان دیگران را آزار میدهند . . .
[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 11:17 ] [ العبد ] [ ]
اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . . .
[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 11:16 ] [ العبد ] [ ]
مردمی را دیدم

برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردند

اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ . . .
[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 11:13 ] [ العبد ] [ ]

دست هایی که کمک می کنند از لبهایی که دعا می کنند مقدس ترند

[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 11:3 ] [ العبد ] [ ]

زندگی را می توان آسان گرفت

می توان در نا امیدی جان گرفت

[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:50 ] [ العبد ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

....... به نام خاتمکار بال پروانه ها ......
با خدا بودن جبران تمام نبودن هاست. پرواز تا ملکوت به قصد کمک به رهایی و معراج انسان تلاش می کند.
خوشحال می شویم از مطالب قشنگتون بهره مند شویم.
............ خدایا یاریمان کن .............
امکانات وب